MALARIA RESEARCH CENTRE

Articles

Bengkel Pengemaskinian Dokumen Induk ISMS Tahun 2020

BengkelISMS.jpgUnit Pengurusan Kualiti, SQRC selaku Urusetia Jawatankuasa Kerja ISMS telah berjaya mengadakan Bengkel Pengemaskinian Dokumen Induk ISMS pada 19, 20 dan 24 Jun ...
Library-in-a-box Demonstration

liab.pngA simple demonstration of Library-in-a-box (LiaB) was conducted this morning by AP Dr Johari to researchers from varies faculties this morning. The discussion w...

Announcements

Notis Yuran Per Kredit Bagi Pelajar Semester Akhir Tahun Akhir Pengajian Semester 2 Sesi 2019/2020

NotisYuranPerKreditSem220192020FinalYearStudent.pngDilampirkan senarai nama pelajar semester akhir tahun akhir pengajian yang layak mendapat pembayaran Yuran Per Kredit bagi Semester 2 Sesi 2019/2020. Klik sena...
Notis Kepada Pelajar Semester Akhir Tahun Akhir Pengajian (Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan)

notis ypk sem 2 19 20.jpg

ypk memo fakulti 2 19 20

NITA FPSK FAKULTI 0001

NITA FPSK FAKULTI 0002

NITA FPSK FAKULTI 0003

NITA FPSK FAKULTI 0004

NITA FPSK FAKULTI 0005

NITA FPSK FAKULTI 0006

NITA FPSK FAKULTI 0007

 


Highlights

Postgraduate

Researcher

Staff

Research

Awards

Publications